Statystyki


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 1270) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie ustaw. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 570), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  20‑03‑2007 14:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wieńczysław Lipman tel.:- , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2023 08:32:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive