Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej między obywatelem a urzędem.

Dokumenty wysyłane za pośrednictwem Platformy ePUAP podpisywane są przy pomocy programu Sigillum Sing, który można pobrać ze strony: http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach informuje o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

E-PUAP

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /9gox88go1r/skrytka

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysłane przez Elektroniczną Skrzyknę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisów:

  1. płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  2. darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dostępnej na platformie e-PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. założenie indywidualnego (darmowego) konta
  2. posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego

Akceptowane formaty załączników plików:

DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, formaty kompresji ZIP, RAR

Informacja wytworzona przez:
Wieńczysław Lipman
email: wienczyslaw.lipman@katowice.sko.gov.pl tel.:(0-32) 2552775 fax: (0-32) 2518672
, w dniu:  12‑04‑2016 08:36:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wieńczysław Lipman
email: wienczyslaw.lipman@katowice.sko.gov.pl tel.:(0-32) 2552775 fax: (0-32) 2518672
, w dniu:  12‑04‑2016 08:36:36
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2016 08:29:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie